Rezervujte si své ubytování:

+420 736 765 582

Děčínský zámek

Kulturní památka České republiky, ležící přímo ve středu nedalekého města Děčín.

Předchůdcem děčínského zámku bylo dřevěné hradiště, vystavěné na konci 10. století. První písemná zmínka o této provincii pochází z roku 993, hradiště je poprvé zmíněno k roku 1128. Ve 13. století bylo přestavěno na kamenný gotický hrad.

V 16. století rod z Bünau přestavěl hrad na renesanční zámek, ale posléze ho prodává hraběcímu rodu Thun-Hohenstein. V roce 1932 Thunové z ekonomických důvodů prodávají zámek československému státu.

Zámecký areál sloužil postupně československé, německé a sovětské vojenské posádce. Pobyty armád budovu výrazně poškodily. Dnes je zámek ve vlastnictví města Děčín a je nepřehlédnutelnou dominantou. Rovněž patří mezi nejnavštěvovanější památkové objekty Ústeckého kraje.

Návštěvnící mohou shlédnout:

Dlouhou jízdu, což je přístupová cesta do děčínského zámku dlouhá 292m. Po stranách je lemována zdmi, které se směrem vzhůru snižují a tím komunikaci opticky prodlužují.

Kapli sv. Jiří z konce 18. století. Upoutá nádherným klenutím stropu. V současnosti slouží jako koncertní a přednáškový sál a oddací místnost.

Zámeckou konírnu, která je umělecky zřejmě nejhodnotnější místností na zámku. Bylo zde ustájených 23 koní a v čela se nacházela fontána ve tvaru koně.

Výstavy umělců z Děčína a okolí ve východním křídle zámku.

Růžovou zahradu umístěnou na skalní terase nad městem, souběžně s Dlouhou jízdou. Svůj název získala po založení rosaria.

Gloriet v Růžové zahradě, což je dvoupatrová vyhlídková stavba se sochami dvou zápasníků. Balustrádu zdobí sedm ženských skulptur.

K zámku přiléhají zámecké parky a zahrady, které stojí za to projít.

www.zamek-decin.info